Spår/renrenhetskurs

Detta är en helgkurs för dig som vill att din arbetande hund ska ignorera renar och stadigt  följa ett anvisat spår även om en ren har korsat det. Nu kan du träna även denna situation! Under kontrollerade former tränar vi hundarna att följa sitt anvisade spår fast en ren nyligen har passerat spåret eller befinner sig i närheten. Du får överträna spåret i en miljö där du vet vad som händer och kan styra situationen, allt för att bli maximalt förberedd inför tävling eller praktiska uppdrag. Vi tränar också lydnadsövningar som platsliggning och inkallning med renar som störning, så att det ska bli övertydligt för hunden att renar är något som man inte behöver bry sig om. Kursen passar brukshundar likväl som jakthundar.

Rudde och Topsy

Platsliggning med Rudolf och Topsy. Foto: Lena Eriksson

Förkunskaper:
Din hund bör kunna följa ett rakt personspår/släpspår.
Har hunden aldrig gått ett spår är det ingen idé att börja träna med en så kraftig störning som ren.

Instruktör: Ulrika Andreasson
Datum: Inget nytt datum bokat
Tid: 10-17 på lördagen och 09-16 på söndagen
Plats: Kluk, Åre
Kostnad: 3500kr inkl moms
Antal platser: 6 deltagare med hund

Om du har frågor om kursen eller vill anmäla dig så gör du det genom att skicka ett mail till ulrika.kluk@gmail.com
Ange vilken kurs du vill gå, ditt namn, adress och telefonnummer, ras och ålder på hunden, lite om vad hunden kan och vad den har problem med,
samt vilket mål du har med din hund.