Sommarbete för renarna

Nu har renarna på Renranchen flyttat till sitt sommarbete. Deras vinterhage får vila och jag får tid att storstäda den. Renarna mumsar glatt på maskrosblad och gräs, och hornen växer med en rasande fart.

Renranchens renar på sommarbete.

Renranchens renar på sommarbete.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *