top of page

Apport - med sikte på 10-10

En grundkurs för den apporterande fågelhunden. Passar alla hundar som är nybörjare eller har problem med grunderna i apporteringen. Primärt fokuserar vi på att få hunden att snabbt gripa, hålla och lämna av en apport i hand. Perfekt start inför mer avancerade kurser i apporteringsarbete. Från 12 veckors ålder. 5 tillfällen.

Förkunskaper: inga

All träning är belöningsbaserad.

Instruktör: Ulrika Andreasson
Plats: Ullis & Rudolf, Kluk, Trångsviken
Datum: 20/3, 27/3, 10/4, 17/4 och 24/4.
Tid: Kl 18:00-20:00 Den första träffen är längre, 18:00-21:00.
Pris: 2900 SEK
Frågor: Ulrika.kluk@gmail.com eller 070 253 81 15
Anmälan: info@ullisrudolf.se

IMG_20220927_205855.jpg
bottom of page