top of page

Dirigeringskurs Strömsholm

På den här kursen kommer vi att gå igenom övningar för de olika delarna i jaktapportörens dirigeringsarbete. Raka skick, push-backs, höger och vänsterdirigering samt stoppsignal.

Vi startar på fredag kväll kl 18-21 med presentation av deltagare samt teori i belöningsbaserad apporteringsträning.

Lördag tränar vi hund från 9-16 och söndag från 9-15. 

Instruktör: Ulrika Andreasson

Plats: Strömsholm

Datum: 5-7 april 2024

Dag och tid: Fredag 18:00-21:00

Lördag 09:00-16:00 
Söndag 09:00 -17:00

Pris:

Plats med hund: 3300 SEK
Åhörarplats: 1500 SEK

Frågor: info@ullisrudolf.se eller
070 253 81 15

Anmälan: info@ullisrudolf.se

Linjetag över mur (rakt skick framåt)

Kursen kommer anpassas efter deltagarna och det finns stort utrymme för egna önskemål. Vi kommer att träna med dummies. 

 

Lunch ingår inte.

Skriv gärna lite om dig och din hund i anmälan, vad ni kan, vad ni har problem med och vad ni helst vill träna på.

Skott kan förekomma. 

Det finns 8 platser med hund.

All träning är belöningsbaserad.

bottom of page